Terminen ruiskutus

Terminen ruiskutus on pinnoitusmenetelmä, jossa sulaa metallia/metalliseosta kuten alumiinia tai sinkkiä ruiskutetaan pinnalle paineilman avulla. Vaihtoehtoisesti voidaan puhua metallisoinnista.

Myös karbideja, oksideja ja muoveja voidaan levittää pinnoille kyseisellä menetelmällä. Termistä ruiskutusta voidaan käyttää menetelmänä korroosiosuojauksessa, pintojen entisöinnissä ja kunnostuksessa sekä vahvistamisessa lämpörasitusta ja kulumista vastaan. Kappaleiden sähköjohtavuutta voidaan myös sopivalla metallipinnoitteella parantaa.

Teollisuusmaalaamo K. Nikander käyttää termistä valokaariruiskutusta ensisijaisesti sinkki- ja alumiiniseosten levitykseen korroosiosuojauksessa.

Laitteisto soveltuu myös useiden muidenkin massiivi-ja täytelankojen levitykseen. Mahdollisia käyttökohteita ovat mm. eroosio-, hapettumis- ja lämpöiskusuojaus sekä suurlämpötilakorroosio.

Myös puu-, muovi- ja tekstiilipinnat soveltuvat metallisoinnille.

Termisen ruiskutuksen etuja ovat:

  • Paras korroosionkestävyys upotusrasituksessa (mm. merivesi)
  • Laaja valikoima erilaisia pinnoitemetalleja
  • Suoritettavissa myös työmaalla ja projektikohteessa

Satamarakenteet, laivojen osat ja öljynporauslaitteet ovat yleisiä termisesti ruiskutettuja kohteita.

Pyydä reilu tarjous!