Terminen ruiskutus

Terminen ruiskutus on pinnoitusmenetelmä, jossa sulaa metallia/metalliseosta kuten alumiinia tai sinkkiä ruiskutetaan pinnalle paineilman avulla. Vaihtoehtoisesti voidaan puhua metallisoinnista.

Myös karbideja, oksideja ja muoveja voidaan levittää pinnoille kyseisellä menetelmällä.Termistä ruiskutusta voidaan käytettää menetelmänä korroosiosuojauksessa sekä pintojen entisöinnissä, kunnostuksessa sekä vahvistamisessa lämpörasitusta ja kulumista vastaan. Kappaleiden sähköjohtavuutta voidaan myös sopivalla metallipinnoitteella parantaa.

Teollisuusmaalaamo K. Nikander käyttää termistä valokaariruiskutusta ensisijaisesti sinkki ja alumiiniseosten levitykseen korroosiosuojauksessa.

Laitteisto soveltuu myös useiden muidenkin massiivi-ja täytelankojen levitykseen. Mahdollisia käyttökohteita on mm. eroosio-, hapettumis- ja lämpöiskusuojaus sekä suurlämpötilakorroosio.

Myös puu-, muovi- sekä tekstiilipinnat ovat sopivia pintoja metallisoinnille.

Termisen ruiskutuksen etuja ovat:

  • Paras korroosionkestävyys upotusrasituksessa (mm. merivesi).
  • Laaja valikoima erilaisia pinnoitemetalleja.
  • Suoritettavissa myös työmaalla ja projektikohteessa.

Satamarakenteet, laivojen osat ja öljynporauslaitteet ovat yleisiä termisesti ruiskutettuja kohteita.

Pyydä reilu tarjous!